For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Fagområder

Ulike bransjer og sektorer

Etter nærmere 10 år i markedet har One Voice, med produktplattformen CIM, jobbet i og med flere ulike sektorer og bransjer. Felles for disse er at de ofte har stor innvirkning på omgivelsene gjennom at de jobber med kritiske funksjoner i samfunnet.

 

I arbeidet med å utvikle CIM har det fortløpende blitt utviklet skreddersøm, men en uønsket hendelse som rammer en virksomhet er tilsynelatende lik om en ser på hendelsesforløpet isolert sett. Styrken i å jobbe på tvers av ulike bransjer kommer derfor godt til syne, med fokus på beste praksis. Dette har også gjort det mulig å utvikle det som blir omtalt som det nasjonale beredskapssystemet, DSB-CIM, hvor samhandlingen på tvers av de ulike samfunnsaktørene er vesentlig.

 

Noen av bransjene og sektorene vi jobber mest med er nevnt under, og gir et inntrykk av styrken i plattformen.

 

  • Nasjonal beredskap
  • Olje og gass
  • Universitet og høgskoler
  • Energi
  • Bank og finans
  • Næringsmiddel
  • Transport
  • Firvillige organisasjoner
  • Industri