For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Beredskap

Beredskap

I følge Store norsk leksikon betyr beredskap «det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner».

Når en krise inntreffer er det krevende å beholde roen og ta de riktige beslutningene. På kort tid skal du skaffe deg oversikt over hendelsen, og en rekke arbeidsoppgaver skal utføres. I ekstreme stress-situasjoner vil de færreste av oss være i stand til å vurdere og prioritere hva, hvordan og hvorfor man skal utføre sine oppgaver. Du må forberede deg!

 

Beredskapsplan

God beredskap skal bidra til å beskytte menneskers liv og helse, miljøet, materielle verdier og kritisk infrastruktur fra å bli rammet ved uønskede hendelser. Beredskapsplaner er en viktig del av en virksomhets beredskap. Denne skal holde oversikt over de tiltakene virksomheten har forberedt for å håndtere uønskede hendelser.

 

Hva en beredskapsplan skal inneholde vil være situasjonsbestemt, men vår erfaring er at den minimum bør beskrive organisering og etablering av kriseledelse, håndtering, hvordan varsling og mobilisering skal utføres, hvilke ressurser virksomheten har og tenker å bruke, samt en plan for informasjon til ansatte, pårørende og media.

 

Gjennom god planlegging og gode forberedelser, som tar utgangspunkt i virksomhetens risikobilde, vil det være mulig å forberede organisasjonen på det som skal kunne håndteres. Dette er viktig for å skape trygghet både hos den enkelte og i virksomheten.

 

Øving og trening

De færreste er gode på noe aller første gangen de gjør noe, og det er noe som heter øvelse gjør mester. Dessverre øver de færreste på sine beredskapsplaner. Ved å øve og trene sørger man også for at kriseorganisasjonen innehar nødvendig kompetanse til å håndtere kritiske situasjoner som kan true virksomhetens verdier. Beredskapsplaner er ikke skuffevarmere, de må forstås og øves av de som skal ha håndteringsevne.

 

Verktøystøtte

For å kunne bevare roen og gjøre de riktige tiltakene og prioriteringene trenger du et godt støtteverktøy for å ha god beredskap.

 

Med et godt verktøy bør du ha:

  • Beredskapsplanene dine tilgjengelige, uavhengig av tid og hvor du befinner deg. Enkle rutiner og prosesser for å oppdatere innhold
  • Støtte til å øke kjennskap og bevissthet i virksomheten
  • Backup-løsninger dersom hele eller deler av datanettverket er nede
  • Støtte i arbeidet med planlegging av beredskap, gjennomføring og evaluering
  • Høy grad av bruk og fleksibilitet i løsninger for bruk av maler og sjekklister, for å spare tid og øke graden av kvalitet på arbeidet om det «smeller»