For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Krisehåndtering

Krisehåndtering

Når en krise oppstår, vil du gjøre alt du kan for å begrense skadevirkningene. Måten du håndterer krisen på er helt avgjørende for hvor hardt den rammer din arbeidsplass. Du må reagere raskt, med riktige tiltak, til rett tid.  Håndteringen av krisen er avgjørende for hvordan virksomheten evner å komme tilbake til normalsituasjon.

 

God krisehåndtering

Effektiv og god krisehåndtering forutsetter at dere som leder arbeidet har korrekt informasjon og god oversikt over situasjonen. Dere skal ta raske beslutninger og sørge for at tiltakene kommuniseres raskt til folkene som skal utføre dem, og at både media og pårørende får den informasjonen de trenger.

 

Relevante artikler fra beredskapsbloggen.no

 

--> Pårørendehåndtering under kriser

 

--> Slik styrker du bedriftens omdømme under en krise

Du må ha:

  • oversikt over beredskapsplanerog tilgjengelige ressurser
  • rutiner for varsling og mobilisering, internt og eksternt
  • oppdaterte sjekklister for å gjøre det rette, til rett tid
  • effektiv loggføring
  • strukturert og kvalitetssikret informasjon
  • oppdatert situasjonsbilde
  • rutiner og system for god pårørendehåndtering
  • plan for din krisekommunikasjon
  • mulighet for å effektivt rapportere til myndigheter og samarbeidende virksomheter
  • sikker lagring og behandling av data

Planer og ressurser

Får å kunne bruke tiden din effektivt i en stresset situasjon må du ha planene dine klare. Alle involverte i egen virksomhet skal vite hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det. Med oppdaterte kontaktregistre kan du raskt komme i kontakt med relevant personell.

 

Når krisen oppstår må du raskt kunne komme i kontakt med interne ressurser og mobilisere eget beredskapslag.

 

Loggføring

I mange tilfeller vil det etter en krise være mange instanser som skal ha rapporter. Også internt vil nok ledelsen og styre kreve en oversikt over situasjonen, hva som er gjort og evt. hva som ikke er gjort i situasjonen.

 

For organisasjonen er det viktig å lære av en hendelse. I dette henseende er også effektiv loggføring viktig. Hva ble gjort, hvordan, når og hvorfor. 

 

Ekstern pågang

Om din virksomhet er involvert i en krise vil nok mange andre fatte interesse for saken, media, pårørende, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Du må ha en plan for å håndtere denne pågangen. Hvilken informasjon gir vi til hvem, og når gjør vi det? Du må ha kanaler for intern godkjenning og kanaler for å nå ut eksternt. Kanskje vil dere overvåke media, og sosiale kanaler for å eventuelt kunne svare eller følge opp dette.