For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kvalitet og sikkerhet

Kvalitet og sikkerhet

Vi ønsker å gjenta det som gir gode resultater og unngå å gjøre samme feil flere ganger. Organisasjonens evne til å lære og forbedre seg er avhengig av gode rutiner og struktur for kvalitet og sikkerhet.

 

Kvalitetssystemer er et virkemiddel for å oppnå ønsket kvalitet på en leveranse, enten det er et produkt eller tjeneste. Ofte er kvalitetssystemer et sett av prosessbeskrivelser, prosedyrer, metoder, verktøy og lignende.

 

Hensikten er å styrke virksomheten ved å sikre at det har nødvendig styring og kontroll på det som gjøres, og dermed det som faktisk leveres.

 

Et kvalitetssystem skal bidra til:

 • At leveranser tilfredsstiller eksterne og interne krav
 • At virksomheten leverer enhetlig og forutsigbart
 • effektiv kommunikasjon
 • Å forbygge feil og mangler
 • Å redusere kostnader
 • erfaringsoverføring
 • å beskytte den enkelte mot å gjøre feil, og gjøre hverdagen enklere for alle

Et kvalitetssystem gir informasjon, skaper kontroll og oversikt. Dette gir trygghet og troverdighet, og styrker og forenkler beslutningstagning.

 

Fagartikler på beredskapsbloggen

Ønsker du å lese deg opp på faglige artikler knyttet til kvalitetsstyring og sikkerhet, anbefaler vi å se nærmere på beredskapsbloggen.no.

 

Der lanserer vi ukentlig nye artikler knyttet til sikkerhet og beredskap, og tar for oss alt fra risikoanalyser, beredskap og krisehåndtering med mer.

God bruk av kvalitetssystem:

 • Tydeliggjør eierstyring og interne ansvarsforhold
 • Etablerer forutsigbare og støttende rammebetingelser
 • Tydeliggjør ansvarsforhold i beslutningsprosesser
 • Sikrer at det utarbeides riktig beslutningsgrunnlag
 • Sikrer effektivitet i virksomhetens prosesser
 • Sikrer forutsigbare resultater gjennom at like standarder og prosedyrer følges
 • Forenkler oppfølging

Ingen tidstyv

Lite hensiktsmessig bruk og utforming kan raskt gi tunge prosesser som virker mot sin hensikt. God implementering og opplæring av systemene er avgjørende. Skal et kvalitetssystem fungere optimalt og tjene den hensikten det er ment, nettopp å fremme styring og kvalitet, er det en forutsetning at det brukes og brukes riktig, av alle.

 

Et styringssystem skal være basert på kunnskap hentet fra eksterne og interne krav, beste praksis, erfaring og sunn fornuft.

 

Styringssystemet skal være levende, og under kontinuerlig utvikling og forbedring. Det skal til enhver tid gjenspeile virksomheten slik den er på det gitte tidspunkt.