For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Varsling og mobilisering

Varsling og mobilisering

I 1975 ventet NRK fem timer med å varsle «Tretten-ulykken» i påvente av at de pårørende ble varslet. I januar 2004 fikk vi raskt bilder av journalister som banket på skroget av den kantrede båten Rocknes.

 

I dag vil den første informasjonen mest sannsynlig komme på sosiale medier fra de som involvert eller i nærheten av en hendelse. Hvordan skal vi klare å innfri kravene til korrekt og oppdatert informasjon selv uten å være for sent på banen?

 

De fleste organisasjoner har i dag ringelister og varslingslister av varierende kvalitet for å kontakte egne ansatte, kunder og øvrige omgivelser. Å informere og "mobilisere" egen organisasjon tar ofte lang tid i en kostbar tidsfase i krisehåndtering.

 

Vær beredt

Hvordan vil du varsle dine brukere eller kunder ved bortfall av kritisk infrastruktur som strøm, datanettverk eller kritiske IT-tjenester, og hvordan kommunisere internt og eksternt på en mest mulig effektiv og formålstjenlig måte?

 

Hva er konsekvensen av at mye kommunikasjon går via telefon og epost uten at det arkiveres eller lagres? Og hva er konsekvensen av at sentrale deler av denne kommunikasjonen ikke tilflyter organisasjonen? Og hvordan kobles kommunikasjonen til den øvrige håndteringen av en sak eller hendelse?

 

Får å kunne varsle og mobilisere effektivt, må du:

  • Ha oppdaterte og dynamiske kontaktlister
  • Ha oppdaterte og dynamiske vaktlister, og oversikt over ressurser
  • Ha et system og rutiner for loggføring – hvem har vært i kontakt med dere, hvem har dere varslet og hvem har fått hvilken informasjon og når har de fått den
  • System for varsling og mobilisering må fungere uavhengig av tid og sted. Ha en back-up plan ved bortfall av kritisk infrastruktur

Fagartikler om varsling og mobilisering

Om du ønsker å lese fagartikler knyttet til varsling og mobilisering, anbefaler vi et besøk på beredskapsbloggen.no. Der vil du ukentlig finne nye artikler knyttet til sikkerhet og beredskap, eksempelvis artikkelen som tar for seg effektiv varsling ved uønskede hendelser.

 

-> Beredskapsbloggen: Slik kan du enkelt bygge gode varslingsrutiner